Skip to main content

Referencje

Od 2007

Doświadczenie jest niezbędnym budulcem sukcesu. W ten sposób nasze bogate doświadczenie stale rośnie wraz z nieustanna akwizycja, projektami deweloperskimi i transakcjami. Poniższe referencje przedstawiaja nasze osiagniecia na rynku nierochomosci pozarynkowych z zakresku akwizycji, projekt dewelopmentu i pomyslnie przeprowadzonych transakcji.

08. Biur

155.000 m2 - GLA

376 Mio. €

Akwizycja, projekt deweloperski, transakcja

03. Mieszkaniowka

766 - Mieszkan

26 Mio. €

Akwizycja, projekt deweloperski, transakcja

03. Parki handlowe

51.000 m2 - GLA

30 Mio. €

Akwizycja, transakcja

26. Hoteli

4.988 - Pokoi hotelowych

655 Mio. €

Akwizycja, projekt deweloperski, transakcja

04. Rezydencje seniora

463 - Lozek

83 Mio. €

Akwizycja, projekt deweloperski, transakcja

12. Działek inwestycyjnych

Hotels, Biura, Mieszkaniowka, Logistyka

193 Mio. €

Akwizycja, projekt deweloperski, transakcja