Skip to main content

Zakup hoteli

Best Capital jako pośrednik hoteli, specjalista hotelarski i pośrednik w zakresie hoteli i nieruchomości hotelowych odpowiedzialny za pozarynkowe transakcje hotelowe, zakupy hoteli w Niemczech, Polsce, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, Irlandia, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Portugalia i Wielka Brytania. Kupujemy, sprzedajemy, wynajmujemy, dzierżawimy, oferujemy kupno, sprzedaż, pośrednictwo w zakresie hoteli, projekty deweloperskie, grunty. Obsługujemy klientów takich jak inwestorzy hotelowi, operatorzy hoteli, sieci hotelowe, fundusze hotelowe, inwestorów prywatnych, inwestorów instytucjonalnych, fundacje i biura rodzinne, zarządzających aktywami, banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne, deweloperów hotelowych i deweloperów projektów hotelarskich.

100+ pokoi hotelowych

100+ hotel rooms

Biznesowe hotele miejskie, apartamenty na długi pobyt, hotele wypoczynkowe w całej Europie.